RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D.

Kontakt

MUNI

VŠPJ

TUTOR

email pro VŠPJ: krejco11@vspj.cz

Konzultační hodiny po domluvě
(emailem či osobně).
září 2017