RNDr. Jana Krejčová, Ph.D.

Kontakt

MUNI

VŠPJ

TUTOR


Výrazy

Funkce

Rovnice a nerovnice

Komplexní čísla

Goniometrie a trigonometrie

Analytická geometrie

Kombinatorika a pravděpodobnost

Posloupnosti

září 2011