RNDr. Jana Krejčová, Ph.D.

Kontakt

MUNI

VŠPJ

TUTOR


Matematika 2/F2


Integrály


Funkce dvou proměnných


Řady


Diferenciální rovnice


Zápočtová písemka


Zkoušková písemka

únor 2013