RNDr. Jana Krejčová, Ph.D.

Kontakt

MUNI

VŠPJ

TUTOR


Matematika 2 - kombi


Funkce dvou proměnných


Integrály


Diferenciální rovnice

  • Zkoušková písemka - ukázka a hodnocení
  • POZN: Vzhledem k tomu, že zápočtová písemka byla zaměřena na funkce dvou proměnných, tak ve zkouškové písemce bude na tuto látku už jen jeden příklad. Zbývající 3 příklady budou na určité a neurčité integrály (obsahy obrazců v písemce nebudou) a diferenciální rovnice. U zkouškové písemky můžete použít kalkulačku. (Ne mobil!)

červen 2018