RNDr. Jana Krejčová, Ph.D.

Kontakt

MUNI

VŠPJ

TUTOR


Matematika 1 - Finance a řízení (3hod cvičení)


Kombinované studium

prosinec 2015