RNDr. Jana Krejčová, Ph.D.

Kontakt

MUNI

VŠPJ

TUTOR


Matematika 1/F1


Funkce


Limity


Derivace


Integrály


Zápočtová písemka


Zkoušková písemka


Kombinované studium

únor 2013